homework help guidelines srjc creative writing how to do your homework sims 4 can you write my research paper expert business plan writers

Ulog 7: Successfully conquer mooncake

Ulog 7: Successfully conquer mooncake

For a week, every day I also make mooncakes. Do it again and again because I do not like it… it is too soft or too hard. Every day I spend 7-8 hours to do, from 4 pm to 12 pm or later.

To this today is a full week, I was satisfied with the results.

bánh trung thu

I also recognized many interesting things:

Before that, I was too mechanical to the formula so when the powder is not right, the cake is not reached, everything is bad.

– I was too subjective because I made mooncake for 2 years but actually it is just normal.

– I was too perfectionism so I compare my cakes with the photos on the internet without knowing that thanks to photo editing apps so it looks beautiful.

– I made a mistake in calculating the weight of the cake that made my cake is not the correct ratio and led to the cake is not as delicious as expected.

After all, I realized that doing anything would have to be persistent to be successful.

bánh trung thu

My friend visited me, she looked at me to make the cake and she said that I’m so hard! Making cake is extremely hard because I have to use all my senses and also add a sixth sense … that is the feeling. I have to use my own experience to feel the ingredients, feel how to do … and importantly feel the taste is correct or not!bánh trung thu

 

These are the cakes I like the most. Maybe they are simple and easy for others but to me, it is a big challenge, a challenge of will and determination!

Overcoming this challenge, I feel more confident!


Ulog 7: Chinh phục thành công bánh trung thu

Suốt một tuần qua ngày nào tôi cũng làm bánh trung thu. Cứ làm đi làm lại vì không thấy ưng. Lúc thì bánh bị phồng, khi thì vỏ bánh quá mềm hoặc quá cứng. Cứ mỗi ngày tôi dành 7-8 tiếng để làm, làm từ 4h chiều đến 12h đêm có khi còn muộn hơn thế.

Đến hôm nay là tròn một tuần, tôi đã tạm hài lòng với kết quả của mình,

Tôi đã làm ra được những chiếc bánh mình cảm thấy ưng ý nhất và tôi cũng nhận ra được nhiều điều thú vị:

  • Trước đó, tôi quá máy móc vào công thức nên khi bột không đúng, nhân bánh chưa đạt thì mọi thứ thật tệ hại.
  • Tôi đã quá chủ quan vì tôi đã làm bánh trung thu được 2 năm nhưng thực ra nó chỉ ở mức bình thường.
  • Tôi đã quá cầu toàn khi so sánh bánh mình với những hình ảnh trên mạng mà không biết rằng nhờ công nghệ sửa ảnh trông nó mới lung linh đến vậy.
  • Tôi đã mắc một sai lầm trong tính toán trọng lượng bánh khiến chiếc bánh của tôi không đúng tỷ lệ và dẫn đến bánh không ngon như mong đợi.

Sau tất cả tôi đã nhận ra rằng làm bất cứ việc gì cũng cần phải có lòng kiên trì thì mới thể thành công được.

Cô bạn tôi sang chơi, cô ấy nhìn tôi làm bánh mà phải thốt lên: cậu vất vả quá! Làm bánh vô cùng vất vả bởi tôi phải sử dụng tất các các giác quan của mình và cả thêm giác quan thứ 6 nữa… đó là cảm nhận. Tôi phải dùng chính kinh nghiệm của mình để cảm nhận nguyên liệu, cảm nhận cách làm… và quan trọng là cảm nhận hương vị đã chính xác hay chưa!

Đây là những mẫu bánh mà tôi cảm thấy ưng ý nhất. Có thể đối với người khác thì chúng thật đơn giản và dễ dàng nhưng với tôi nó là một thử thách lớn, thử thách về ý chí và sự quyết tâm!

Vượt qua thử thách này, tôi cảm thấy bản thân mình sẽ trưởng thành hơn!