winston churchill homework help online creative writing masters canada homework help australia owl online writing lab literature review warwick university english literature and creative writing

[FOOD PHOTOSHOT] MOONCAKES – BÁNH TRUNG THU

[FOOD PHOTOSHOT] MOONCAKES – BÁNH TRUNG THU

Sau rất nhiều lần thất bại thì mình cũng đã thành công với bánh trung thu. Thực sự làm bánh trung thu không khó nhưng rất cần sự kiên nhẫn. Mời các bạn xem một số hình ảnh bánh của mình nhé!

After many failures, I also succeeded with moon cake. It is not hard to make mooncakes, but it takes patience. Please see some pictures of my mooncakes!

moon cake

Đây là bánh dẻo vỏ matcha và vỏ bình thường, gồm nhân đậu xanh, nhân trà xanh và nhân đậu xanh và trà xanh. Công thức rất đơn giản: 1kg nước đường nấu với 1lit nước đến khi sôi và đường tan thì mình bỏ thêm nửa quả chanh bỏ hạt. Sau đó, mình đun thêm khoảng 10 -15 phút và để nguội. Mình làm bánh 150gr trong đó nhân bánh chiếm 50gr và vỏ bánh 100gr.

This is a moon cake without baked beans with mung beans jam-like filling, green tea and green beans mix green tea jam-like filling. The recipe is very simple: 1kg of sugar water is cooked with 1 liter of water until boiling and sugar melting, then add half of lemon without seeds. Then, I cook about 10 -15 minutes and let cool. I make 150gr cake in which the cake takes 50gr filling.

mooncake

Đây là bánh nướng với vỏ làm từ bột mỳ, nước đường… Bánh nặng 150gr với khối lượng nhân là 100gr đậu xanh sên. Vỏ bánh mềm nhờ dầu từ nhân tiết ra vỏ. Hoa văn trên mặt bánh rõ nét và bóng.

This is a baking mooncake made from wheat flour, sugar syrup … The weight of the cake is 150 gr with a filling of 100gr mung beans jam.

môncake

Mặt bánh với hoa văn truyền thống sắc nét!

The mooncake looks delicious right?

mooncake

mooncake

mooncake