Discover the secret inside Fried chicken cheese rolls – made by me (Khám phá bí mật bên trong gà cuộn phô mai)

Discover the secret inside Fried chicken cheese rolls  – made by me (Khám phá bí mật bên trong gà cuộn phô mai)

(Vietnamese Below)

I’m not a fast food fan, I’m a fan of traditional Vietnamese dishes but fried chicken is an exception. I like crispy crusts wrapped in white chicken pieces, soft and rich taste. I used to make fried Drumstick, fried chicken wings and today I make Fried Breast Chicken Cheese Roll.

You can see how to detail this in my article or watch the video below:

The secret lies deep inside…..

Unlike ordinary fried chicken, Fried Breast Chicken Cheese Roll have deep secrets, which are melted cheese. Cut the fried chicken pieces, the melted cheese layer mixed with soft white chicken and crispy crust … All is great!

gà cuộn phô mai

Imagine, you bite a piece of toothed teeth and will experience 3 interesting feelings: crunchy, soft, sweet and sour. All in just one second

gà cuộn phô mai

Choose carefully selected chicken breast, roll with cheese, dip 3 layers: dry flour, chicken eggs and, breadcrumbs and then fry in boiling oil. For the small fire to oil can ripen the chicken without burning the outer shell. When the outer shell turns crispy yellow is cooked chicken pieces.

You just let the chicken pieces reduce oil, heat and dip with chili sauce and mayonnaise, the feeling of breaking the crust and discovering the secret inside is great!

_____________

Tôi không phải là một fan của fastfood, tôi là một fan của các món ăn truyền thống Việt Nam nhưng gà rán là một ngoại lệ. Tôi thích lớp vỏ giòn tan bao bọc miếng thịt gà trắng, mềm và đậm đà hương vị. Tôi đã từng làm đùi gà chiên, cánh gà chiên và hôm nay đến ức gà cuộn phô mai chiên giòn. Bạn có thể xem cách làm chi tiết tại bài viết này của tôi hoặc xem video dưới đây:

Bí mật nằm sâu bên trong

Khác với những món gà rán thông thường, gà cuộn phô mai chiên giòn sở hữu bí mật nằm sâu bên trong, đó là phô mai nóng chảy. Cắt đôi miếng gà rán, lớp phô mai tan chảy quyện với lớp thịt gà trắng mềm và lớp bột vỏ giòn tan… Tất cả thật tuyệt vời!

Hãy thử tưởng tưởng xem, bạn cắn một miếng ngập răng và sẽ trải qua 3 cảm giác thật thú vị: giòn tan, mềm ngọt và chua chua ngậy. Tất cả chỉ trong một tích tắc mà thôi!

Ức gà được lựa chọn cẩn thận, dùng chày giã cho mềm cuộn lại với phô mai, lăn qua 3 lớp: bột khô, trứng gà và bột chiên giòn rồi được rán trong ngập dầu sôi. Để lửa nhỏ để dầu có thể làm chín thịt gà mà không bị cháy vỏ ngoài. Khi vỏ ngoài chuyển sang màu vàng giòn là miếng gà đã chín.

Bạn chỉ cần để miếng gà bớt dầu, bớt nóng và chấm với tương ớt và sốt mayonnaise, cảm giác phá tan lớp vỏ giòn và khám phá bí mật bên trong thật tuyệt!