BROWN SUGAR BUBBLE TEA CAKE – BÁNH TRÀ SỮA TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN (EN – VN)

BROWN SUGAR BUBBLE TEA CAKE – BÁNH TRÀ SỮA TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN (EN – VN)

Brown sugar bubble tea cake is causing fever in the market, especially among young people. So, today I decided to make this cake!
Bánh trà sữa trân châu đường đen đang gây sốt trên thị trường, đặc biệt là trong giới trẻ. Vì vậy, hôm nay mình quyết định làm bánh này!

Brown Sugar Bubble Tea Cake - Bánh Trà Sữa Trân Châu Đường Đen

This cake has the aroma of tea, the greasy of tea custard cream and novelty with black bubble

Chiếc bánh có vị thơm của trà, ngậy của kem trứng trà và sự mới lạ với trân châu đường đen

Thời gian chuẩn bị 15 minutes
Thời gian nấu 1 hour 30 minutes
Tổng thời gian 1 hour 45 minutes
Servings 4 people
Tác giả Bích Ngọc

Nguyên liệu

Sponge cake (Cốt bánh bông lan)

 • 4 eggs (trứng)
 • 80 gr flour (bột mỳ)
 • 30 ml cooking oil (dầu ăn)
 • 1 bag tea bag filter bag (trà túi lọc)
 • 80 gr sugar (đường)
 • 50 ml fresh milk (sữa tươi)
 • 1/4 tbsp salt (muối)

Tea custard cream

 • 150 ml whipping cream
 • 100 ml fresh milk (sữa tươi)
 • 10 gr cornstarch (bột bắp)
 • 1 egg (trứng)
 • 20 gr sugar (đường)

Black Bubble

 • 100 gr tapioca flour (bột năng)
 • 10 gr Cocoa powder (bột ca cao)
 • 20 gr Korean brown sugar (đường nâu Hàn Quốc)

Instructions


Ghi chú

Methods (Cách làm):

 • Follow the video tutorial below (Xem video vào làm theo):